באר שבע - מרכז רפואי מטרופוליני


לקוח: רמ"י

אתר: באר שבע

צוות התכנון:

אדריכלות: דורון רוהטין, ד"ר תמי בליברג, יניב בסו

נוף: נתן קמינר, קרן אורקין

היקף: 2,300 דונם

תיאור הפרוייקט: תכנית רבת היקף, במרכזה 5 בתי חולים (1 כללי + 4 נושאיים)

סטטוס: סיום 5.2021