אופקים - אופקים חדשים


אופקים – אופקים חדשים

לקוח: רמ"י

אתר: אופקים

צוות התכנון:

אדריכלות: דורון רוהטין, נעמן בלקינד, ד"ר תמי בליברג

נוף: נתן קמינר, קרן אורקין

היקף: 7,000 דונם

תיאור הפרוייקט: תכנית מועדפת לדיור להרחבת הישוב אופקים

סטטוס: סיום 3.2018