קרית שמונה תכנית אב להתחדשות עירונית


לקוח: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

אתר: קרית שמונה

צוות התכנון:

אדריכלות דורון רוהטין, ד"ר תמי בליברג, טל עוזיאל

נוף: נתן קמינר, קרן אורקין

היקף: 375 דונם

תיאור הפרוייקט: החזון של עירית קרית שמונה מציב את מרכז העיר כמקום לחיות בו – לגור, לעבוד ולבלות. התפישה התכנונית היא ליצור אזור של עירוב שימושים ושיתופי פעולה המעודדים אקוסיסטם של חדשנות, מיצוב מרכז העיר כמרכז תרבותי וכלכלי, וייצור מרחב אטרקטיבי ליזמים, בעלי עסקים ותושבים.

סטטוס: הסתיים