ראשון לציון – מתחם ה 1000


לקוח: עירית ראשון לציון

אתר: ראשון לציון

צוות התכנון:

אדריכלות: נעמן, בליקנד, דורון רוהטין, ד"ר תמי בליברג

נוף: נתן קמינר, קרן אורקין

היקף: 1,500 דונם

תיאור הפרוייקט: תכנית לרובע עירוני חדשני בדגש תעסוקה, מגורים ועירוב שימושים. מתחם ה 1000 נמצא כעת בהליך שיווק.

סטטוס: סיום. 4.2016