משגב – מרכז מוסיקה


לקוח: מועצת משגב

אתר: מרכז החינוך האזורי משגב

צוות התכנון:

אדריכלות: שירה מאמיה, רותי רוהטין, טלאור חדד 

נוף: נתן קמינר, אניה טומפובסקי 

שטח המבנה: 2805 מ"ר

תיאור הפרוייקט: במרכז התכנון עומד אולם ייחודי ועגול כשסביבו מעטפת של חדרי מוזיקה פרטניים, חדרי הרכבים, אולפן הקלטות וחדרי מנהלה

סטטוס: סיום. 06.2022