גני תקווה


לקוח: רמ"י

אתר: גני תקווה

צוות התכנון:

אדריכלות: דורון רוהטין, ד"ר תמי בליברג

נוף: קרן אורקין

היקף: 661 דונם

תיאור הפרוייקט: התכנית כוללת מגורים, תעסוקה, מסחר, מבני ציבור, וכן שצ"פים, פארק עירוני, שטחי ספורט ונופש וטיילת הממשיכה ציר הליכה קיים

סטטוס: בהליך עבודה