מגורים
חיפה - מגורים ברח' בר רב האי דוד 47

מעגן מיכאל - שכונת הטווס

נתיבות - מגרש 301