מבני ציבור
משגב – מרכז מוסיקה

עין כרמל - מוסד סיעודי

לבון – בית ספר יסודי

יסוד המעלה – בית ספר יסודי

לבון – אולם ספורט

נוף הגליל – מסעדה בנופארק

ערב אל נעים – מבנה רב תכליתי

פלך - מבנה רב תכליתי

מגדל – בנין המועצה