שכונות מגורים ומבני ציבור
עדי - הרחבת ישוב

קרית חיים - מוסד מגדל אור

נהלל - בית ספר