תחבורה ותשתיות
כביש 77 – צומת ישי צומת הושעיה

כביש 410 יבנה מזרח

מגדל, כביש 807-90